Výmena a vrátenie tovaru

Internetový obchod Tamsin.sk poskytuje spotrebiteľovi podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka ochrannú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Ak sa kupujúci spotrebiteľ rozhodne tohto práva využiť, je povinný svoj prejav vôle o odstúpení od zmluvy doručiť predávajúcemu v rámci vyššie uvedenej lehoty, najneskôr však 14. kalendárny deň od prevzatia veci (odporúčame tak urobiť najlepšie uvedeným formátom odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou faktúry , prípadne si formulár môžete stiahnuť tu , alebo tak urobte inou písomnou formou, ktorá zaisťuje ľahšiu preukázateľnosť urobeného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ruší, alebo prípadne online formulárom ) a ďalej musí vrátiť tovar v nepoškodenom stave, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a pod.) a s dokladom o kúpe tovaru ( či s iným dokladom preukazujúcim kúpe výrobku u predávajúceho) a to na adresu TAMSIN LONDON CZ s.r.o., Průmyslová 7, 537 01 Chrudim. Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci tiež pred expedíciou tovaru - emailom na info@tamsin.sk .

V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1820 ods. 1 písm. g) náklady na vrátenie tovaru.

Vrátený tovar zaslaný kupujúcim predávajúcemu nesmie byť zaslaný na dobierku. V takom prípade predávajúci zásielku neprevezme a na vrátený tovar bude hľadieť ako na nezaslany.

Odstúpiť od kúpnej zmluvy môžete tu

Štítok s našou adresou pre nalepenie na zásielku si môžete stiahnuť tu.

Akcie 14 + 14

Tamsin umožňuje svojim zákazníkom vrátenie tovaru bez udania dôvodu nad zákonom stanovenú lehotu 14 dní a to v lehote ďalších 14 dní. V prípade, že kupujúci túto službu využije a odstúpi od zmluvy od 15 do 28 kalendárneho dňa od prevzatia tovaru, budú kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky v súlade s článkom 5.8 obchodných podmienok formou zľavového poukazu na ďalší nákup, a to vo výške ceny vráteného tovaru bez poštovného. V prípade vrátenia tovaru kupujúcim v štandardnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru, budú peňažné prostriedky vrátené v súlade s článkom 5.4 obchodných podmienok rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal.

Výmena

V prípade záujmu výmeny tovaru, prosím, kontaktujte naše zákaznícke oddelenie.

Upozornenie

Každá položka má etiketu. Túto etiketu odporúčame ponechať pevne pripojenou k odevu. V prípade, že etiketa nebude pri vrátení tovaru pripevnená, môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu spotrebiteľovi zodpovedajúce finančnú kompenzáciu.
V prípade, že vrátený tovar bude neúplné, poškodené či viditeľne opotrebované, budeme uplatňovať voči kupujúcemu požiadavku na náhradu škody (v praxi sa tak deje formou započítania na predávajúcim vrátenú kúpnu cenu).
Právo kupujúceho spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez akejkoľvek sankcie však nie je týmto akokoľvek dotknuté.

Novinky do emailu s bonusom
8 EUR na Váš nákup
žena