Učíte sa s vaším školákom?

Vaše dieťa navštevuje základnú školu a vy by ste mu chceli pomáhať s jeho učením? Chcete, aby dosahovalo čo najlepšie výsledky? Musíte sa svojmu dieťaťu venovať, aj keď už nie je tým malým bábätkom, ktorého v ňom stále vidíte. Vaše dieťa pomaly dospieva. Dôležitým faktorom v detskom vývoji je učenie sa. Potrebuje sa veľa učiť a rýchlosť preberaného učiva je niekedy nad jeho sily. V tomto probléme mu práveže vy môžete veľmi pomôcť. Je veľmi dôležité, aby ste vedeli, čo vaše dieťa preberá a učí sa v škole. Pravidelným pomáhaním pri robení domácich úloh presne viete, čo v škole preberajú a ako ďaleko sú s jednotlivým učivom.

 

učenie

 

Viete tiež predvídať, kedy budú písať ďalšiu písomku z daného predmetu. Niektorým veciam vaše dieťa ťažšie porozumie, no vy ako jeho rodič mu v tom môžete pomôcť. Keďže ste sa to už raz v živote učili, stačí vám nahliadnuť a viete svojmu dieťaťu dokonale vysvetliť dané učivo. Koľkokrát ste sa stretli s neľahkými zadaniami, s ktorými má niekedy problém aj rodič? A čo má robiť vaše dieťa? Pravidelné písanie si domácich úloh vám napovie aj to, keď vaše dieťa niečomu nerozumie. Ťažšie mu ide čítanie? Pravidelne si s ním čítajte rôzne knihy alebo aj čítanku do školy.

 

predmet v škole

 

Môjmu synovi veľmi pomáha, keď si ja zoberiem knihu na čítanie. Začnem si čítať a jeho to natoľko zaujme, že tiež si hneď zoberie do ruky knihu a začne si nahlas čítať. Nehovorím, že to nie je niekedy otravné, ale pre dieťa je to precvičovaním si slovnej zásoby a aj zdokonaľovanie sa v rýchlosti a správnosti čítania. Matematika je už ťažší oriešok. Niektoré slovné úlohy sú veľmi ťažké na to, aby im porozumelo vaše dieťa. Skúste mu túto slovnú úlohu vysvetliť hravejšou formou. Poteší sa z toho a bude vidieť, že mu chcete pomôcť. Ako rodičia by sme nemali všetko učenie nechávať len na našich deťoch, ale mali by sme sa im venovať. Zistíme rôzne skutočnosti, ktoré by sme inak ani nemali možnosť zistiť.