Dôležitosť školy a vzdelania

Nie každý človek má právo na vzdelanie a učiť sa. V niektorých krajinách to nie je dovolené ani umožnené. Veľmi záleží na tom, kde sa narodíte. Niekde nemajú ani len školu. Nie to ešte potrebné vzdelanie či dokonca pani učiteľky. Veľakrát jedna učiteľka učí naraz v jednej triede aj rôzne stupne vzdelávania. Učí malé detičky, staršie, ale aj tie najstaršie deti. Všetci chodia do jednej miestnosti, kde sa im špeciálne venuje. Mnohí nemajú poriadne ani len školské lavice so stoličkami. Sedia na zemi v miestnosti a učia sa aspoň takýmto štýlom. Vzdelávame sa celý život. V niektorých mestách sú postavené nové školy, kde sa deti môžu učiť.

matematika

V iných krajinách majú namiesto školy jednu miestnosť, kde sa učia všetky deti bez vekového rozdielu. Chodia do školy aj bosé. Nemajú na základné ľudské potreby, ktoré my potrebujeme a ani si to neuvedomujeme. Oni žijú len z toho, čo si vypestujú alebo predajú na ulici. Mnohé deti takýmto štýlom sa nemajú ani kde vzdelávať. My máte to šťastie, že sme sa narodili do krajín, kde je vzdelanie na prvom mieste a školy sa stále stavajú a prerábajú. Každé dieťa by malo dostať právo na vzdelanie. Potrebujeme sa naučiť základné potreby, ktoré sa nám zídu v našom živote.

školák

Písanie a čítanie je základom pre život. Aspoň v našej krajine. Potrebujeme taktiež vedieť počítať. Sú to tri základné veci, ktoré sa deti učia na základných školách. S pribúdajúcim vekom sa postupne deti učia aj ťažšie predmety, ktoré sú niekedy aj zábavné. Mám na mysli prírodovedu, zemepis, či výtvarnú výchovu. Výtvarná výchova rozvíja deťom ich kreativitu. Veľakrát maľujú temperovými farbami, vodovými farbami alebo voskovkami či fixkami. Môžu využiť svoju fantáziu práve nakreslením alebo namaľovaním pekného obrázku. Na telesnej výchove si zašportujú a rozhýbu celé svoje telo.